© 2017 BY ARŞ. GÖR. SERTAÇ ARABACIOĞLU

sertacarabacioglu@mu.edu.tr   |   Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

KONAKLAMA

&

ETKINLIK ALANLARI

.     .

Kamp projelerinde mekân seçimi, güvenlik ve katılımcıların memnuniyeti proje ekibinin öncelikleri arasındadır.

 

Kampın konaklama, etkinlik alanları, yeme-içme hizmet alımı için Muğla Valiliği’ne bağlı, Muğla’ya Hizmet Vakfı İktisadi İşletmesince işletilmekte olan Akyaka Orman Kampı – Kagir evler belirlenmiştir. 
Tesise ilişkin ayrıntılı bilgi için:
http://www.akyakakamp.com/

Akyaka Kamp

Alanı

13 Haziran

2. Gün

2. günde katılımcıların STEM alanlarına yönelik kariyer seçimlerini desteklemek amacıyla öğrenciler Gökbilimi, Arkeoloji bilimini kapsamlı olarak tanıyacaklardır. Gözüm hep yükseklerde Galileo teleskopu ve iğne deliği kamera yapımı  ile öğrenciler ürün oluşturabilmek için stratejiler geliştirmeyi ve keşfetmeyi öğrenebilecek, ileri düzey teknolojik araç-gereçleri kullanarak (teleskop) bu cihazların altında yatan temel bilimsel bilgiyi keşfedeceklerdir. Ayrıca akranları ile birlikte ürün odaklı çalışabilecekler ve kendi tasarladıkları ürünleri kullanacaklardır. "Bilimin Doğası: Arkeoloji" etkinliği ve arkasından gelecek "Bilim insanının bir günü: Mitolojiden Arkeolojiye" etkinliği ile STEM ve Sosyal bilimler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bilime bütünsel bakış açısı oluşturabileceklerdir. Akşam ise Gökbilim I: Teleskop kullanma ve Ürün Oluşturma etkinliği ile ileri düzey bir teknolojik araç kullanımını deneyimleyecekler ve kendi tasarladıkları teleskopları ile gökyüzü gözlemi yapabileceklerdir.

14 Haziran  

3. Gün

3. Gün, kampın temel amaçlarından biri olan STEM alanlarına yönelik kariyer seçimlerini desteklemek amacıyla öğrenciler Bilim Tarihi,  Biyoloji, Fizik, Teknoloji, Mühendislik ve Astronomiyi deneyimleyeceklerdir. Doğa ve bilim etkileşimini kavrayabilmek, doğanın topluma kazandırdığı avantajları ve toplumun bunu bilimin gelişimine nasıl yansıttığını bölge tarihini anlayarak deneyimleyecekler, STEM eğitiminin temelini oluşturan öğrencilerin okul dışı öğrenmelerini desteklemek amacıyla Kedriai antik kenti (Sedir adası) ve teknede etkinlikler yapacaklardır. Doğanın içinde Kedriai antik kentinin Endemik Flora ve Fauna’sını ve özel kumunu deney ve gözlemler gerçekleştirerek tanıma fırsatı bulacaklardır.  Akşam kamp alanına döndüklerinde ise Evreni Sınıfa Taşımak: 3D Hologram Tasarımı etkinliği ile kendi tasarlayacakları ürünleri (hologramları) oluşturacaklardır. Sonrasında hologramda gördükleri gök cisimlerini daha ileri düzeyinde Teleskop kullanma ve ürün oluşturma süreçlerinde deneyimleyeceklerdir. Bu etkinlikte katılımcıların her biri teleskobu kendileri kullanıma hazırlayacak konumlandıracak ve uygun göz mercekleri kullanarak gözlem gerçekleştirecektir.

STEM alanlarına yönelik kariyer seçimlerini desteklemek amacıyla öğrenciler Mühendislik, Mimarlık, Fizik ve Sanat, ve Astronomi STEM alanlarında çalışacaklardır. Mühendislik tasarım döngülerini içselleştirebilmek ve akranları ile birlikte ürün odaklı çalışabilecekleri "Mühendisliğe ilk adım: Köprü tasarımı" etkinliğini gerçekleştireceklerdir. Tasarlayacakları köprüleri mühendislik bakış açısı olan maksimum dayanıklılık, minimum maliyet ve malzeme kullanımı, estetik açılardan değerlendireceklerdir. Sonrasında fizik ve sanatta renkler üzerine gerçekleştirecekleri etkinlikte Bilim insanları ile bilimsel araştırmalarını farklı bakış açıları ile ele alacaklardır. Akşamı ise astronomi bilgi ve deneyimini "Gökbilim III Teleskop kullanma ve Ürün Oluşturma" etkinliği ile daha üst düzeye taşıyacaklardır.

15 Haziran  

4. Gün

STEM alanlarına yönelik kariyer seçimlerinde öğrenciler Sanat, Tarih, Biyoloji, Malzeme Mühendisliği, Fizik, Atom Altı araştırmalar, Su Canlıları ve Bilişim Teknolojilerinden uzmanlarla bir araya geleceklerdir. Temel bilimlerde nano büyüklüğe yakın boyutlarda çalışan bir bilim insanının laboratuvarını ve kullandığı bilimsel ekipmanları (Taramalı tünel mikroskobu) yakından gözlemleme fırsatı bulup, ilgili bilim insanı ve ekibi ile tanışacaklar. Bu alanda merak ettikleri sorulara cevap bulacaklardır.  Diğer taraftan su altı canlıları dünyasında çalışan bilim insanları ile laboratuvarlarını ve koleksiyonlarını gezeceklerdir. Bunun dışında üniversitenin bulundukları yöredeki insanlara kazandırmaya çalıştıkları kültürel mirası tanımak amacıyla Türkiye’nin ilk kapalı Mülaj müzesi olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mülaj Müzesi ve Doğal Yaşam Parkını uzmanlar eşliğinde gezeceklerdir. Ve nihayet üniversitenin diğer üniversiteler ve kurumlar ile bağlantısını sağlayan uzaktan eğitim merkezi ve bilişim teknolojileri laboratuvarlarını gezerek bilgi alacaklar ve teknoloji-ürün odaklı etkinlikler gerçekleştireceklerdir. STEM eğitiminin temelini oluşturan öğrencilerin okul dışı öğrenmelerini desteklemek ve bilim insanları ile bilimsel araştırmaları deneyimlemek için bir fırsat olan bu gezi bir üniversitenin ar-ge faaliyetleri temelinde bilimsel ve kültürel anlamda topluma sağlamış olduğu katkılara ve önemine ilişkin farkındalık kazandırmayı amaçlamaktadır. Katılımcıların bir bilim insanının çalışmasını ve ortamını gözlemlemek amacıyla üniversite yerleşkesine planlanmakta olan bu teknik gezi bir bilim kurumunun genelde nasıl çalıştığı ve özelde ise farklı disiplinlerdeki bilim insanlarının çalışma ortamlarını tecrübe etmelerine yardımcı olacaktır. Beşinci günü akşamında Gelecek Yüz Yılı  Tahmin Etmek etkinliğinde ise öğrencilere bilime bütünsel bir bakış açısı ve kalıpların dışında düşünme üzerine bir etkinlik yapılacaktır.

16 Haziran  

5. Gün

Bu gün öğrenciler STEM alanlarına yönelik kariyerler içerisinde Nano-Teknoloji çalışmalarını, Bilişim ve Kodlama ve Matematik alanlarında çalışmalar gerçekleştireceklerdir. Mühendislik tasarım döngülerini içselleştirebilmeleri amacıyla Nano-Teknoloji alanındaki Nano-Kumaşlar üzerine gerçekleştirecekleri bir tasarım etkinliği ile güne başlayacaklardır. Ardından ürün oluşturabilmek için stratejiler geliştirmeyi ve keşfetmeyi öğrenmek ve akranları ile birlikte ürün odaklı çalışabilmek amacıyla kodlamaya ve bir robot geliştirmeye (makey makey kiti) ilişkin etkinlik yapacaklar, komutlar ve matematiksel temel bazı kodları yazmayı tecrübe edeceklerdir. Buna ek olarak tasarımlarında ihtiyaç duydukları parçaları 3D yazıcı ile oluşturabileceklerdir. Akşam ise tüm proje ekibiyle birlikte kamp sürecinde oluşturdukları ürünlerin paylaşılması, kampın bir ürünü ve bir tasarımı olarak bilim şenliği hazırlıkları yapacaklardır.

17 Haziran  

6. Gün

18 Haziran  

7. Gün

Yedinci gün  katılımcılar STEM eğitiminin temelini oluşturan okul dışı öğrenme ortamlarından biri olan Bilim Şenliği düzenleyeceklerdir. Hafta sonu olması itibariyle katılımcıların çok sayıda bölge halkıyla kamp sürecindeki çalışmalarını paylaşma fırsatı bulacakları bu etkinlik, bilimin toplumla buluşmasında ve katılımcı öğrencilerin bilime ve bilimsel paylaşıma teşvik edebileceği düşünülmektedir.  Ayrıca kendi oluşturduğu ürünü farklı kitlelere sergilemek özgüven kazanma veya geliştirme anlamında önemlidir.

Sonuç olarak kamp süresince etkinlik günleri projenin amaçları doğrultusunda planlamış olsa da, STEM eğitiminin doğası gereği tüm etkinliklerde katılımcılara aktarmak istenilen düşünce bilime bütünsel bir bakış açısı kazandırmak ve bilimsel bir kültür oluşturmayı desteklemektir. Bu amaç ile özelde üstün yetenekli öğrencilerin düşünsel dünyalarını daha da geliştirerek sahip oldukları üstün becerileri kullanma yetisi yanında uzun vadede bunu topluma kazandırma işlevini de desteklemeye çalışmaktır. Bu amaçla her bir etkinlik ürün odaklı olarak tasarlanmıştır. Üstün yetenekli öğrencilerin alan uzmanları ile birlikte çalışabilme olanağı sağlanmıştır. Buna ek olarak STEM eğitiminde yer alan okul dışı öğrenme ortamı vurgusu teknik gezilerle desteklenmiştir. Son olarak öğrencilerin kendi ürünlerini sergilemeleri ise bilim iletişimi kurma ve özgüven oluşturma anlamında önemlidir.

KAMPIMIZDA SIZLERI NELER BEKLIYOR?

Kamp sürecinde öğrencilerin STEM kariyer alanlarını geniş bir çeşitlilikte tanıyabilmeleri ve STEM alanlarına yönelik kariyer seçimlerini desteklemek amacıyla temel bilimlerden, sosyal bilimlere pek çok alandan eğitmene kamp sürecinde yer verilecek ve alanında uzman birer rol model olarak bilim insanları ile tanışmaları hedeflenecektir. Bu kapsamda kampın ilk günü matematik, bilim eğitimi, astronomi alanlarını tanıyacaklardır. Origami ile matematiksel tasarımlar gerçekleştirecekler ve Akranları ile birlikte ürün odaklı çalışabilmeyi deneyimleyeceklerdir. "Geçmişin ışığında tasarımlar: Görünmez buhardan bilime" etkinlikleri ile Sanayi Devrimi, dolayısıyla mühendisliğe adım atacaklar, manyetik alandan bir motorun yapımını bilim tarihi sürecinde deneyimleyeceklerdir. Böylece mühendislik tasarım döngülerini kullanarak bilimsel bilgiden ürüne dönüşme sürecini keşfedeceklerdir. Akşam ise STEM eğitiminin temelini oluşturan okul dışı öğrenme ortamlarını deneyimlemek amacıyla  doğanın ve kamp yeri Akyaka’nın atmosferinde gökyüzü ile tanışacaklar ve kampın ilk gökyüzü gözlemini gerçekleştireceklerdir.

12 Haziran  

1. Gün

.  

.  

.  

MUBEM
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
BİLSEM
Milli Eğitim Bakanlığı
Muğla Bilim ve Sanat Merkezi

MUBEM & BİLSEM: STEM Temelli Doğa Bilim Kampı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUBEM) ve T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Muğla Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) işbirliği ile gerçekleştirilecektir. MUBEM&BİLSEM işbirliği Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 02.12.2016 tarihinde imzalanan "Eğitimde İşbirliği Protokolü" çerçevesinde yürütülmektedir. 

MUBEM & BILSEM

NEDIR?

.  

.  

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now